27. 03. 2024

Stát, soukromý sektor a mezinárodní partnerství: Klíč k posílení kybernetické bezpečnosti na PCSC 2024

Kybernetická bezpečnost vyžaduje stále těsnější spolupráci mezi státním a soukromým sektorem, což bylo klíčovým poselstvím letošní Prague Cyber Security Conference (PCSC), pořádané Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí. Konference přilákala přes 300 účastníků a zahraniční hosty z více než 60 zemí, včetně zástupců z EU, NATO, a dalších zemí jako Austrálie či Singapur. Diskutovaná témata zahrnovala vliv umělé inteligence na kyberbezpečnost, ochranu podmořských kabelů, kybernetické válčení a boj proti kyberkriminalitě.

V rámci konference byla zdůrazněna důležitost mezinárodní spolupráce v boji proti hrozbám jako malware, s důrazem na projekty jako mezinárodní ransomware iniciativa. Ředitel NÚKIB, Lukáš Kintr, poukázal na nezbytnost adaptace na proměnlivé kyberbezpečnostní prostředí a zdůraznil roli konference jako platformy pro sdílení znalostí a podporu inovací. Diskuse se rovněž dotkly bezpečnosti 5G sítí, cloudu, post-kvantových technologií a strategií pro čelbu ransomwaru.

Ministr zahraničních věcí ČR, Jan Lipavský, zdůraznil naléhavost ochrany kritické infrastruktury a význam spolupráce s soukromým sektorem. Konference také poprvé otevřela dveře soukromému sektoru, což podtrhuje jeho rostoucí význam v kyberbezpečnostním kontextu. Spolupráce napříč státním a soukromým sektorem, zdůrazněná na PCSC, je klíčová pro efektivní reakci na kybernetické hrozby na národní i mezinárodní úrovni.

Zdroj: NÚKIB