Chytré, jednoduché
a spolehlivé řešení NIS2

Připravujeme se na budoucí zapracování směrnice NIS2 do českých zákonů. Vytváříme službu, která snadno a intuitivně vyřeší veškerý sběr logů potřebných pro naplnění NIS2.

Co je směrnice NIS2 o kybernetické bezpečnosti?

Směrnice NIS2 je evropský legislativní dokument, který stanovuje pravidla a požadavky pro kybernetickou bezpečnost ve státech EU.

V praxi to znamená to, že subjekty, kterých se NIS2 bude týkat, budou muset sbírat logy o fungování zařízení v jejich síti.

Koho se bude týkat?

V tuto chvíli není schválená legislativa, která by přesně určila veškeré subjekty, které by do ní spadaly. Očekáváme, že zavedení NIS2 bude v několika vlnách. Nejprve půjde pravděpodobně o státní subjekty a největší firmy, které v České republice působí. Je ale možné, že dodavatelé, kteří s těmito subjekty spolupracují budou tímto nařízení také zasaženi.

Proč se o NIS2 zajímat už teď?

Česká republika se v rámci Evropské unie zavázala, že NIS2 přijme. Je tedy jen otázkou času než se bude týkat mnoha podniků u nás.

Pokud začnete řešit NIS2 dříve, můžete tímto získat lepší podmínky jako je nižší cena, lepší služba v rámci podpory nebo ukládání logů na českých serverech namísto zahraničních.

Chcete mít přehled o NIS2?
Přihlaste se do našeho newsletteru!

Sledujeme legislativní proces schválení této směrnice a všechny důležité změny vám napíšeme do e-mailu, aby vás v budoucnu nic nepřekvapilo.