14. 04. 2024

Kybernetickou bezpečnost veřejné správy podpořili téměř 270 miliony korun z IROP.

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil výzvu zaměřenou na zvýšení kybernetické bezpečnosti veřejné správy. Na tento účel bude poskytnuto téměř 270 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Oprávněným žadatelem o tyto prostředky je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

„Kybernetická bezpečnost je v dnešním světě jedním ze základních prvků fungujícího státu. S digitalizací přichází mnoho výzev, kterým se musíme umět postavit a adaptovat se na neustále se měnící prostředí. Ministerstvo pro místní rozvoj proto dlouhodobě podporuje rozvoj českého eGovernmentu a kyberbezpečnosti. V minulém programovém období jsme na tuto oblast prostřednictvím IROP vyčlenili zhruba 9 miliard korun. Podpora pokračuje i v současném období, kde je na tuto oblast k dispozici přes 12 miliard korun,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Cílem 89. výzvy IROP je zajistit kybernetickou bezpečnost veřejné správy a schopnost účinně reagovat na všechny současné i budoucí hrozby v kybernetickém prostoru. Oprávněným žadatelem je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost, včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany.

„Na NÚKIB se dlouhodobě snažíme pracovat se všemi způsoby financování a dostupné zdroje co nejefektivněji využíváme. I proto se v maximální možné míře snažíme čerpat finance z EU. Projekt financovaný z IROP bude dalším důležitým krokem k posílení naší odolnosti a odolnosti České republiky vůči kybernetickým hrozbám. Našemu úřadu pomůže zajistit nezbytné technické prostředky k efektivní ochraně kritické státní infrastruktury,“ uvedl ředitel NÚKIB Lukáš Kintr.

Dotační výzva podpoří provedení technických bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. To může zahrnovat například pořízení diskového úložiště pro zálohování, routerů, firewallů, switchů, záložního napájení nebo dohledové infrastruktury pro zabezpečení fyzické bezpečnosti.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.